İletişim

İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi (İTAM) Derneği

Yazışma Adresi/ Correspondence Address
Küçük İhsaniye Mh. Dr.M.Hulisi Baybal Cd.
B/Blok P.096 Selçuklu / KONYA-TÜRKİYE
e-posta: iletisim@itam.org.tr